Automobilio valstybinio numerio perdarymo užsakymas


* jei jūsų numeris yra kitokio tipo nei atvaizduota, tuomet susisiekite su mumis (+370 37 473842)

Valstybinio numerio keitimo sąlygos

Automobilio valstybinis numeris gali būti pakeistas tapačiu, jei dėl mechaninio, terminio, cheminio ar kitokio poveikio tampa netinkamu tolimesniam eksploatavimui, tačiau tebėra identifikuotinas.

Tapatus automobilio valstybinis numeris išduodamas tik atidavus senąjį. Negrąžinus keičiamo valstybinio numerio, naujas numeris neišduodamas ir pinigai negrąžinami.

Įsitikinkite, kad užsakomo valstybinio numerio užrašas (skaitmenys ir raidės), formatas bei Lietuvos vėliavos atvaizdas arba ES simbolika pilnai sutampa su anksčiau išduotu valstybinio numerio ženklu.