Grąžinimo sąlygos

Sąvokos

Pardavėjas – Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Baltic Sign“, įmonės kodas 110394345, PVM mokėtojo kodas LT103943417, adresas Taikos pr. 145B, Kaunas.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo.

 

1.1. Prekės gali būti grąžinamos tik esant pagrįstoms pretenzijoms dėl prekių kokybės.

1.2. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų. Jei nustatyta, kad prekė pažeista, ji grąžinama Pardavėjui, o Pirkėjui pristatoma nauja, kokybiška prekė.

1.3. Remiantis LST 1447:2005 ir galiojančiais VR Ministro Įsakymais gamintojas garantuoja, kad pagal paskirtį naudojami atnaujintos valstybinio numerio ženklų plokštelės  atitiks minėto standarto ir kitų teisinių aktų reikalavimus ir garantijas. i