Pristatymo sąlygos

Sąvokos

Pardavėjas – Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Baltic Sign“, įmonės kodas 110394345, PVM mokėtojo kodas LT103943417, adresas Taikos pr. 145B, Kaunas.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo.

Prekė – tapati valstybinio numerio ženklo plokštelė, gatvės pavadinimo ar namo numerio lentelė, vardinė lentelė.

Tapati VNŽ plokštelė – perdaryta valstybinio numerio ženklo plokštelė, kurios užrašas (raidžių ir skaičių derinys), formatas (plokštelės išmatavimai), vėliavos atvaizdas (LR vėliava ar ES simbolika ir identifikacijos ženklai) yra analogiški perdaromam VNŽ.

VNŽ – valstybinio numerio ženklas.

Gatvių lentelės – Balticsign.lt parduodamos gatvių pavadinimo ir namo numerio lentelės.

Vardiniai numeriai – Balticsign.lt parduodamos suvenyrinio pobūdžio vardinės lentelės.

Prekių atsiėmimo vietos – Pardavėjui priklausančios prekių atsiėmimo vietos, esančios adresais: Taikos pr.145B, Kaunas  ir Lentvario g.7, Vilnius.

Taisyklės – prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje balticsign.lt taisyklės.

 

 

1.1. Užsakomas Prekes Pirkėjas gali atsiimti vienoje iš Pardavėjui priklausančių Prekių atsiėmimo vietų.

1.2. Prekes atiduoda Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.3. Tapačias valstybinio numerio ženklo plokšteles pirkėjas gali atsiimti tik atiduodamas senas VNŽ plokšteles, analogiškas naujai pagamintoms.

1.4. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkimo, tapatūs, naujai perdaryti VNŽ gali būti atsiimami vienoje iš Pardavėjui priklausančių Prekių atsiėmimo vietų :

1.4.1. po 3 val:

1.4.2. po 1 darbo dienos;

1.4.3. po 4 darbo dienų.

1.5. Tapatūs, naujai perdaryti VNŽ gali būti pristatyti Pirkėjo pasirinktu adresu.

1.5.1. Tapačius VNŽ pristato Pardavėjo įgaliota siuntų tarnyba.

1.5.2. Tapatūs VNŽ pristatomi per Pirkėjo pasirinktą terminą.

1.5.3. Tapatūs VNŽ pristatomi tik gavus senas VNŽ plokšteles, analogiškas naujai pagamintoms.

1.6. Gatvių lenteles ir Vardinius numerius Pirkėjas gali atsiimti vienoje iš Pardavėjui priklausančių Prekių atsiėmimo vietų.

1.6.1. Prekes atiduoda Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.6.2. Prekės gali būti atsiimamos po 5 darbo dienų.

1.7. Gatvių lentelės ir Vardiniai numeriai gali būti pristatyti Pirkėjo pasirinktu adresu.

1.7.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliota siuntų tarnyba.

1.7.2. Prekės pristatomos per 5 darbo dienas.

1.8. Pardavėjo nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato Prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti Prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

1.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

1.10 Pardavėjas įsipareigoja laikyti apmokėtas prekes 60 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo. Jei Pirkėjas per 60 dienų neatvyksta atsiimti Prekių, jos bus sunaikintos, o sumokėti pinigai negrąžinami.

1.11. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.