Automobilių valstybinių numerių keitimo į tapačius sąlygos

1. Automobilių valstybinių numerių keitimo į tapačius sąlygos

1.1 Automobilio valstybinis numeris gali būti pakeistas tapačiu, jei dėl mechaninio, terminio, cheminio ar kitokio poveikio tampa netinkamu tolimesniam eksploatavimui, tačiau tebėra identifikuotinas.

1.2 Tapatūs valstybinio numerio ženklai Pirkėjui neišduodami:

1.2.1. kai negrąžinamas senas valstybinio numerio ženklas (senasis yra pamestas, pavogtas);

1.2.2. kai senas valstybinio numerio ženklas yra neidentifikuotinas (neįskaitomi simboliai; likusi tik dalis valstybinio numerio, iš kurios negalima nustatyti simbolių sekos);

1.2.3. kai senas (grąžinamas) valstybinio numerio ženklas neatitinka Pirkėjo užsakyto valstybinio numerio ženklo (neatitinka raidės, skaičiai, simbolika, lentelės formatas).

1.3 Negrąžinus keičiamo valstybinio numerio, naujas numeris neišduodamas ir pinigai negrąžinami.