Nuo gruodžio 1 d. daugiau ūkio subjektų galės naudotis laikinaisiais ženklais

     VĮ „Regitra“ informuoja, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. įsigalios naujos laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų transporto priemonėms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą (toliau – laikinieji ženklai), išdavimo ir naudojimo sąlygos. Šie ženklai bus išduodami platesniam ūkio subjektų ratui: ne tik transporto priemonių pardavimo veiklą vykdantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, bet ir tiems, kurie užsiima remontu, technine priežiūra, atlieka tyrimus ir (ar) bandymus.   
  
    Laikinieji ženklai skirti ženklinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre neįregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, taip pat priekaboms. 
 
    Siekiant užtikrinti viešojo eismo saugumą, šiuos ženklus ketinantis naudoti ūkio subjektas ar jo darbuotojas turi įsitikinti, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, nes šie ženklai gali būti naudojami ir tais atvejais, kai šių transporto priemonių privalomoji techninė apžiūra neatlikta ar negalioja. 
 
    Laikinuosius ženklus naudojančios transporto priemonės turi būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 
 
    Laikinaisiais ženklais ženklinamos ūkio subjektų valdomos transporto priemonės, kuriomis važiuojama į jų pardavimo, remonto, demonstravimo, komplektavimo, techninės priežiūros, atitikties įvertinimo, registravimo vietą arba kuriomis atliekamas parodomasis, bandomasis važiavimas. Jais paženklintos transporto priemonės negali būti naudojamos komerciniais (kroviniams ar keleiviams vežti) ir asmeniniais tikslais. Laikinieji numerio ženklai gali būti išduodami maksimaliam 2 metų terminui.
 
    Ūkio subjektai laikinųjų ženklų apskaitą atlieka įrašydami reikiamus transporto priemonės ir fizinio ar juridinio asmens duomenis VĮ „Regitra“ centralizuotoje informacinėje sistemoje. Nauja tai, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. pareiškėjo prašymu šiuos duomenis galės įrašyti ir VĮ „Regitra“ darbuotojas pareiškėjui atvykus į VĮ „Regitra“ filialą. Nuo šios datos taip pat atsisakoma šių ženklų naudojimo pažymėjimo, jis bus neprivalomas.
 
    Palankesnės laikinųjų ženklų išdavimo ir naudojimo sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, kuriuo pakeistas laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimą ir jų naudojimą reglamentuojantis tvarkos aprašas. Laikinieji ženklai išduodami sutartis su VĮ „Regitra“ sudariusiems ūkio subjektams. Dėl sutarties sudarymo galima kreiptis į bet kurį VĮ „Regitra“ filialą. 

 

    Informacijos šaltinis: www.regitra.lt